Türk Yatırımcı Neden Romanya'yı Tercih Etmeli?

mediensturmer-aWf7mjwwJJo-unsplash
0
KM İstanbul'a uzaklık
0
Milyonluk AB pazarına erişim
0
Milyara yakın anlaşmalı pazarlar

Romanya 1989 da komunizmden liberal ekonomiye ve 2007 yılında da Avrupa Birliğine girmiştir.

A.B. gelişmişlik standardlarına gelebilmesi için yatırımlar devlet ve A.B. den sürekli destek almaktadır.

Balkanlardaki 20 milyon ile en büyük nufusu ve pazarı ile yabancı dış yatırımlarda öncelik kazanmaktadır..

Türkiyeye ve Türklere Balkanlar ve Avrupadaki en dost, en yakın, en benzer halk ve yönetime sahiptir.

Yaşam giderleri, girdi fiyatları ve diğer maliyetler A.B. genel ve ortalama standardlarının çok altındadır.

Buna karşılık eğitilmiş ve lisan bilgisi olan eleman bulmak ve bu ekipler ile çalışmak zor değildir.

Başkent Bükreş Istanbula havayolu 55 dakika, karayolu ile 680 km uzaklıktadır.

550 Milyonluk AB pazarına doğrudan ve anlaşmalı pazarlara dolaylı ve kolay ulaşma imkanı vardır.

Yabancılar hak, hukuk ve güvenlik sorunları ile karşılaşmazlar her bakımdan Romen vatandaşları ile eşittirler.

20-30 yıldır Türk iş adamları Romanyada saygın bir konum edinmiş ve yönetimlerce desteklenir duruma gelmiştir. 

LTD ŞTI (SRL) KURULMASI IÇIN ŞARTLAR VE SÜREÇLER

 1. Romanyada en avantajlı ve güvenli şirket Limited Şirket (SRL) dir.
 2. Kanunen en az 200.- Romen leyi sermaye ile kurulur.
 3. Romen şirketleri en az bir gerçek veya tüzel kişi veya bunların birleşimleri tarafından kurulabilir.
 4. Doğru ve Romanyada tercüme edilmiş evraklar hazırlandıktan en çok 1 hafta içerisinde kurulurlar.
 5. Maliye kayıtları, banka hesap açılması ve diğer işlemler sonrasında çalışmaya hazır hale gelirler.
 6. Romen ortak alma zorunluluğu yoktur. Şirket kurulduktan sonra Romen tüzel kişiliği sayılır.
 7. Kurucu ve ortak kimliğine bakılmaksızın tüm Romen şirketleri kanunlar önünde eşittir.
 8. Şirket EORI kodu alarak A.B. içi ve dışı anlaşmalı ülkeler ile ticarete başlayabilir.
 9. Yatırımlarının yeri ve konusuna göre %15 ile %90 A.B. Fonları veya  %50 Devlet Yardımları alabilir.
 10. Sektör ve ekonomiye katkısı oranında ayrıca diğer birçok genel ve özel desteklere başvurabilir.

Romanya'da Yatırım Sunumu

Sunumu İndir

SIK SORULAN SORULAR VE FAYDALI AÇIKLAMALAR

 1. Şirketler Romanyada bulamadıkları çalışanları Türkiye ve/veya diğer ülkelerden getirebilirler.
 2. Şirketlerin ortakları işveren oturum ve sorumlu müdürleri çalışma ve oturum izni alabilirler.
 3. Vatandaş olabilmek için 7 yıl kesintisiz yılda 180 günden fazla Romanyada kalmak gereklidir.
 4. Gelir ve kurumlar vergileri kardan %16 olarak ödenir. KDV genel oranı %19 dur.
 5. KOBI ler için cirodan %1 götürü vergi tercih istisnası uygulanabilir. Kar dağıtımı vergisi %8 tir. 
 6. Bu istisna her şirket için yıllık 500.000.- euro ciro ile sınırlıdır. Aşıldığında yıllık kardan %16 alınır.
 7. A.B. kanun ve kurallarına uyum tamamlanmıştır. Çalışma, iş güvenliği, çevre vb kuralları önemsenmelidir.
 8. İç ve dış ticarette İş Sözleşmeleri en büyük güvencedir ve mutlaka bir hukukçudan yardım alınmalıdır.
 9. Şirketler ortaklarından ve yöneticilerinden ayrı bir mali ve hukuki tüzel kişi olarak kabul edilirler.
 10. Şirketler Romen tüzel kişisi olduğu için araç ve arazi ve bina sahibi olabilirler bunlar ancak vekalet ile kullanılır.
 11. Şirket araçları ile dış ülkelere seyahat edilebilir. Kurallar için Türk Gümrük Kanunlarının izlenmesi gerekir.
 12. Şirketlerin kaynakları ancak yıl sonunda bilanco karlarının dağıtılma ve vergisinin ödemesi sonrası kullanılır.

Hemen Arayın:

+40 747 243 423

Hemen Yazın:

ahdatgbd@gmail.com